Reklamacije i povrati

Reklamacije i povrati

Raskid ugovora i povrat proizvoda

Pismene prigovore možete poslati na MOOBO d.o.o., odjel reklamacija internet prodaje poštom na adresu Horvaćanska cesta 160, 10 000 Zagreb na jedan od slijedečih načina:

Kontakt email: info@moobo.hr,

Internet prodaja kontakt telefon, isključivo za pitanja u vezi internet  kupnje u vrijeme radnog vremena od ponedeljak do petka od 9:00 h do 15:00 h , subotom od 09:00 h do 13:00 h na 01 556 3496

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

    1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
    2. Prima MOOBO d.o.o. Horvaćanska cesta 160 10000 Zagreb
    3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam

Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.————

Povrati uređaja kupljenih putem internet trgovine:

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana primitka robe (Zakon o zaštiti potrošača, čl. 72. st. 1. i 2.). Iz ovog prava se isključuje roba koja je: a) izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču b) roba zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. c) zapečaćene audiosnimke, videosnimke, odnosno računalnih programi koji su otpečaćeni nakon isporuke (ZoZP, čl. 79. st. 3., st. 5. i st. 9.) Obavijest o istome, potrošač šalje putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (ZoZP, čl. 74. st. 1.) Potrošač mora izvršiti povrat robe, o svom trošku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. (ZoZP, čl. 77. st. 1. i st. 3.) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (ZoZP, čl. 77. st. 5.) Trgovac se obvezuje, izvršiti povrat plaćenog, služeći se istim sredstvima plaćanja kojim s koristio potrošač priliokm plaćanja, tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu. (ZoZP, čl. 76, st. 1. i st. 4.)

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke ako je proizvod imao nedostatak u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira da li mu je bilo poznato.
Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca, ako su posljedice uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Kod reklamacije zbog materijalnog nedostatka na proizvodu,kupac treba napisati pisani prigovor potrošača i poslati ga prodavatelju u Zakonskom roku.
Reklamacija će se smatrati valjanom, ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

PRIGOVORI

Svoje prigovore, sukladno čl .10 Zakona o zaštiti potrošača, možete poslati poštom na adresu MOOBO, d.o.o., Horvaćanska cesta 160, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na: info@moobo.hr