Pisani prigovor potrošača

Pisani prigovor potrošača

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor tvrtci MOOBO d.o.o.. Tvrtka MOOBO d.o.o. omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem preporučene pošte na adresu MOOBO  d.o.o., Horvaćanska cesta 160  10000 Zagreb ili putem maila info@moobo.hr.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. MOOBO d.o.o., će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.